Lumify

Lumify översikt

  • Belopp: 2 000 – 70 000 kr
  • Återbetalningstid: 1 mån – 1 år
  • Effektiv ränta: 12,87–236,5 %
  • Uppläggningsavgift: 221–276 kr

Ansökningskrav

  • Du är minst 18 år
  • Du har ett svenskt personnummer
  • Du har ett giltigt BankID

Prisex.: En kredit på 5 000 kr till 39,5 % ränta med en återbetalningstid på sex månader (med sex återbetalningar om 929,57 kr, 1 381,57 kr, 1 344,65 kr, 1 307,74 kr, 1 270,83 kr samt 1 233,91 kr) och 685 kr i uppläggningsavgift, 685 kr i förlängningsavgift samt 360 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 125,59 %. Det totala beloppet att återbetala är 7 468,27 kr.

Lumify är ett finansföretag som erbjuder mindre lån i form av en kontokredit. Hos Lumify kan du låna mellan 2000 kr – 70 000 kr till en återbetalningstid på mellan 1–12 månader. Den nominella räntan är på 39,5 % och den effektiva räntan är på 109,61 %.


Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.


Representativt exempel: En kredit på 5 000 kr till 39,5 % ränta med en återbetalningstid på sju månader (med sex återbetalningar om 942,46 kr, 1 196,63 kr, 1 165,38 kr, 1 134,14 kr, 1 102,90 kr, 1 071,65 kr samt 1 040,41) och 695 kr i uppläggningsavgift, 695 kr i förlängningsavgift samt 420 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 109,61 %. Det totala beloppet att återbetala är 7 653,57 kr.


Lumify lån

Lumify kan erbjuda dig lån på mellan 2000 – 70 000 kr till en återbetalningstid på mellan 1–12 månader beroende på lånebeloppet. Lånet är en kontokredit som de kallar för Kreditlina och är en högkostnadskredit.

Översikt på avgifter hos Lumify
Uppläggningsavgift 695 kr, förlängningsavgift 695 kr, aviavgift 60 kr mån. Priser om lånet går till inkasso: lagstadgad påminnelseavgift 60 kr, lagreglerad inkassokostnad 180 kr, ansökan om betalningsföreläggande 680 kr, uppläggningsavgift för amorteringsplan 170 kr.

Kunden kan använda krediten på en återkommande basis så länge kreditgränsen inte överskrids. Kunden kan få tillgång till krediten på obestämd tid och nyttja saldot när den betalas tillbaka. Om betalningar inte görs i enlighet med allmänna villkor, kan en årlig dröjsmålsränta på 39,5 % tillkomma, plus en påminnelseavgift på 60 kronor och en inkassoavgift om 180 kronor.

Om betalning inte sker efter inkassokravet tillkommer Kronofogdekostnader om 680 kronor och eventuellt ytterligare 600 kronor för varje år Kronofogden handlägger ärendet, detta kan medföra en betalningsanmärkning.

Lån via Lumity är lån utan säkerhet och de använder inte UC för kreditupplysningar de använder ett företag som heter CreditSafe. De har direkt utbetalning till Nordea, SEB, Swedbank eller Handelsbanken. Om du har ett bankkonto hos någon utav dessa bankerna så har du pengarna på ditt konto normalt sett inom 15 minuter.

Lån kan signeras med BankID/e-legitimation.

Grundkrav hos Lumify: 

De villkor som gäller är; sökanden måste vara minst 18 år, inneha svenskt personnummer, svenskt mobilnummer och svenskt kontonummer samt genomgå en sedvanlig kreditprövning.

Prisexempel med Lumify:

En kredit på 5 000 kr till 39,5 % ränta med en återbetalningstid på sex månader (med sex återbetalningar om 929,57 kr, 1 381,57 kr, 1 344,65 kr, 1 307,74 kr, 1 270,83 kr samt 1 233,91 kr) och 685 kr i uppläggningsavgift, 685 kr i förlängningsavgift samt 360 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 125,59 %. Det totala beloppet att återbetala är 7 468,27 kr.

Marknadsföringen avser en högkostnadskredit. Notera att du inte ska ansöka om en kredit om du vet att du inte har möjlighet att återbetala. Om du behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till budget- och skuldrådgivare i din kommun.


Om Lumify

Lumify hanterar sina kravärenden i enlighet med gällande lagstiftning och enligt god inkassosed. Lumify är ett varumärke under Luma Finans AB, organisationsnummer 556902-7344. Sätesadressen är Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm. Deras verksamhet är licensierad som konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.