Viaconto

Översikt

 • Belopp: 1 000 – 20 000 kr
 • Återbetalningstid: flexibel
 • Effektiv ränta: 9,99 % – 91,8 %
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Aviavgift: 45 kr

Ansökningskrav

 • Myndig och folkbokförd i Sverige i minst 2 år
 • Ej skyddad identitet/satt under förvaltarskap
 • Eget privatkonto på en svensk bank
 • Deklarerad inkomst i Sverige
 • Ingen skuld hos Kronofogden
 • Inga betalningsanmärkningar

Ränteexempel: Ett lån på 6 000 kronor till 39,5 procents bunden ränta med en återbetalningstid på en månad (1 avbetalning), med en betalnig om 196 kronor i ränta och 380 kronor i uppläggningsavgift samt 45 kronor i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 261,1 procent. Totalt att återbetala blir 6621 kronor. 

Viaconto kan erbjuda dig lån på mellan 1 000 – 20 000 kr till en återbetalningstid på mellan 1 månad – 3 år med flexibel återbetalningstid. På kontokredit måste man betala minst 6,71 % av det utestående saldot varje månad eller mimimum 800 kr. Lånet kan betalas via Bankgiro, autogiro eller Swish. Du kan när som helst utan extra kostnad återbetala hela kreditbeloppet eller göra extra amorteringar. Viaconto har direktutbetalning med Nordea.

Lån kan signeras med BankID/e-legitimation. Den månatliga räntan är 3,29 % (dagsränta 0,11 %). Årsräntan är 39,5 %. Månatlig administrationsavgift på upp till 375 kronor (Gäller ej om kapitalskulden är under 100 kronor på fakturadagen dvs. 10 dagar innan förfallodatumet). Månatlig faktureringsavgift på 45 kronor. Du kan när som helst utan extra kostnad återbetala hela kreditbeloppet eller göra extra amorteringar.

Oversikt Viaconto

Uppläggningsavgift 380 kr, faktureringsavgift 45 kr, månatlig administrationsavgift upp till 380 kr, årsränta 39,5 %, effektiv ränta 90,2 % – 9483 %, påminneleavgift 60 kr, dröjsmålsränta 39,5 % (3,29 % i mån).

Prisexempel med Viaconto

Om du lånar 8 000 kronor med en återbetalningstid på 12 månader gäller en nominell obunden årsränta på 39,5 %. Den effektiva räntan du kommer att betala är 218,30 %. Det totala beloppet du kommer att betala efter 12 månader och 12 betalningstillfällen är 11 726 kronor.

I tabellen nedan kan du se hur mycket du kommer att betala totalt varje månad och hur stor del som är amortering, ränta respektive avgifter.

Månad       |  Amortering  |       Ränta     |  Administrationsavgift  |     Fakturaavgift   |  Total månadskostnad |

Månad 1    |       536 kr        |      189 kr      |               375 kr                       |          45 kr                 |               1145 kr                    |

Månad 2   |      500 kr        |       224 kr      |               375 kr                      |          45 kr                  |                1144 kr                   |

Månad 3   |      467 kr        |      264 kr       |               375 kr                      |          45 kr                  |               1151 kr                    |

Månad 4   |      435 kr        |      203 kr       |               375 kr                      |          45 kr                  |                1058 kr                  |

Månad 5   |      406 kr        |       210 kr      |               375 kr                      |          45 kr                  |                1036 kr                  |

Månad 6   |      379 kr        |       192 kr      |               375 kr                      |          45 kr                  |                   991 kr                  |

Månad 7   |      354 kr        |        174 kr     |               375 kr                      |          45 kr                  |                   948 kr                 |

Månad 8   |      330 kr        |        155 kr    |               375 kr                       |          45 kr                  |                   905 kr                 |

Månad 9   |      308 kr        |        155 kr    |               375 kr                       |          45 kr                  |                   883 kr                 |

Månad 10 |      287 kr        |        150 kr    |               375 kr                       |          45 kr                  |                  857 kr                  |

Månad 11 |      268 kr         |        120 kr    |               375 kr                      |          45 kr                  |                  808 kr                  |

Månad 12 |      256 kr        |         124 kr    |               375 kr                      |          45 kr                  |                  800 kr                 |

Totalt         |      4526 kr     |        2160 kr   |            4500 kr                      |        540 kr                 |                11726 kr               |


Grundkrav hos Viaconto: 

Du är myndig och folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år. Har ej skyddad identitet, ej satt under förvaltarskap. Innehar eget privatkonto i svensk bank. Har egen mobiltelefon och har deklarerad inkomst i Sverige. Om du har du lånat hos Viaconto tidigare, kontrollerar de om du har skött dina tidigare lån hos dem.


Om Viaconto

ViaConto Sweden AB ingår i den VIA SMS-gruppen som grundades i Lettland år 2008 . Företagets huvudsakliga affärsverksamhet utgörs av mikrokrediter till konsumenter. Enligt rådande efterfråga utger företaget kontokrediter på upp till 20 000 kr. Mikrokrediterna är avsedda att lösa oförutsedda utgifter eller tillfälliga finansiella problem.

With the help of modern technical solutions and by offering first-class customer service, the company has relatively quickly managed to establish itself on the Swedish market and reach a large number of customers.

ViaConto’s goal is to offer financial services that are user-friendly and meet customers’ needs. They say that they are working so that their customers can apply for credit in a fast and smooth way. The company sees it as its duty to understand their customers’ needs and work for an open and positive collaboration.

 


This is a high-cost credit . If you cannot repay the entire debt, you risk a payment notice. For support, turn to the budget and debt counseling in your municipality. Contact details are available at hallåkonsument.se .